Основні напрямки роботи
на 2019 - 2020 н.р.

І. Екологічне виховання дітей дошкільного віку.

/Files/images/pshohdn_perehodi/2019_tslov_progulyanki/20191105_110211.jpg

ІІ. Виховання культурно-гігієнічних навичок як засобу збереження здоров’я дошкільників.

/Files/images/den__zdorovya/20200625_102723.jpg

ІІІ. Формування ціннісних орієнтацій як чинника моральності дошкільників у сучасному соціопросторі.

/Files/images/nklyuzya/20190220_160247.jpg

/Files/images/169.gif

Основні напрямки роботи
на 2017 - 2018 н.р.

І. Пішохідні переходи як один із видів фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми/Files/images/pshohdn_perehodi/IMG_20171010_100524.jpg

ІІ. Планування освітньо-виховного процесу за блочно-тематичним принципом./Files/images/metodobdnannya/DSCN9782.JPG

ІІІ. Розвиток пам'яті за допомогою методів мнемотехніки

/Files/images/dorojny_ruh/dorojny_ruh_2017_/DSC07337.JPG

/Files/images/169.gif

Основні напрямки роботи
на 2016 - 2017 н.р.

Фізичний розвиток та оздоровлення
дітей за авторською системою фізичного
виховання М.Єфименка/Files/images/IMG_0378.JPG

Виховання економічної культури у дошкільників/Files/images/zanyattya/DSCN0516.JPG

Розвиток креативності та творчих здібностей
дітей засобами конструювання

/Files/images/zanyattya/DSCN9680.JPG

/Files/images/169.gif

Основні напрямки роботи
на 2015 - 2016 н.р.

1. Забезпечення оптимального рухового режиму на заняттях з фізкультури.

/Files/images/zanyattya/DSCN4896.jpg


2. Казкотерапія як засіб формування компетентної особистості

/Files/images/zanyattya/DSCN9909.jpg

3. Сучасні підходи до розвитку логіко-математичних здібностей дітей дошкільного віку

/Files/images/zanyattya/IMG_0011.JPG

/Files/images/169.gif

Пріоритетні напрямки

діяльності дошкільного закладу на 5 років

/Files/images/DSCN0598.JPG

/Files/images/DSCN4497.JPG

Проект І. «Природа як пізнавальна цінність»

Мета проекту: становлення компетентної особистості, яка характеризується емоційним сприйняттям краси природи, розвиненістю екологічної свідомості, мисленням, розумінням відповідальності за стан природи, екологічно орієнтованою поведінкою, наявністю відповідних знань.

Завдання проекту:

- формування пізнавального інтересу дитини до природи;

- ознайомити із флорою і фауною рідного краю, різноманітністю форм життя, їх ознаками, потребами та засобами пристосування до середовища;

- розуміти взаємозв’язок між явищами і об’єктами природи та людиною;

- виховувати емоційно-ціннісне ставлення до природного довкілля;

- усвідомлення дітьми старшого дошкільного віку таких понять про загальнолюдські цінності у взаємовідносинах людини і природи , як краса, добро, здоров’я;

- вчити опановувати практичними уміннями по догляду за тваринним та рослинним світом , що сприяє становленню особистості старшого дошкільника як повноправного члена суспільства, усвідомленню себе як відповідального й взаємозалежного суб’єкта природного довкілля;

/Files/images/IMG_0269.JPG

- навчити дітей правилам , нормам безпечної поведінки в природному оточенні;

- усвідомлювати що природа самоцінна і неповторна, є загальним домом для всіх живих істот, і людина - її невід’ємний складник;

- сприяти підвищенню кваліфікації педпрацівників з питань формування в дітей екологічних знань;

- екологічна просвіта і пропаганда екологічних знань серед батьків.

Очікувані результати:

- розвинуте позитивне ставлення до природи;

- має наукові знання про природу, розмірковує з приводу нового, незрозумілого дивного;

- з дозволу дорослого експериментує з природними об’єктами, робить самостійні відкриття, збагачується новою цікавою інформацією;

- радіє спілкуванню з природним довкіллям;

/Files/images/DSCN0702.JPG

- дотримується правил природокористування, бажання активно оберігати та захищати природу;

- проявляє схильність до аналізу причин виникнення явищ, установлення взаємозалежностей між різними об'єктами природного довкілля;

- усвідомлення поняття, що природа наш спільний дім, розуміння того, що кожна людина відповідальна за Землю та її красу.


Проект ІІ "Світ прекрасного дітям"

/Files/images/DSCN6095.JPG

/Files/images/DSCN6089.jpg

Мета проекту: забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей; гармонійне поєднання розумового і фізичного розвитку, моральної чистоти і естетичного ставлення до життя та мистецтва.


Завдання проекту:

- виховати в особистості почуття прекрасного;

- навчити розрізняти різні види мистецтва;

- активізувати дитячу творчість, розвивати природні нахили, творчі здібності;

- формувати уміння і навички творити красу в повсякденному житті;

- формувати уміння відрізняти прекрасне від потворного;

- формувати уміння жити за законами духовної краси.

/Files/images/DSCN0925.JPG

/Files/images/картинки 223.jpg

Очікувані результати:

- організоване естетичне середовище в якому живе працює вчиться, відпочиває особистість;

- дитина виявляє естетичне ставлення до життя;

- передає свої враження від рукотворного світу різними видами мтстецької діяльності – образотворчої, музичної, театральної, літературної;

- володіє необхідними технічними прийомами для передачі своїх почуттів у малюнку, ліпленні, аплікації, танцях, співах, музикуванні, грі-драматизації, словотворенні;

- поєднує в художній діяльності елементи різних видів мистецтва;

- виявляє свої художні пріоритети, жанрові уподобання.


Проект ІІІ « Ростити паростки добра»

/Files/images/DSCN6122.JPG

/Files/images/DSCN7235.JPG

Мета проекту: створення сприятливих умов для відкриття та освоєння дошкільниками основних реалій життя – власного «Я» та навколишнього світу; допомогти малюкам розібратися у сутності життєво важливих понять: добро і зло, сум і радість, краса і потворність.

Завдання проекту:

- ознайомити з правилами і нормами морально-етичної поведінки;

- виробляти вміння та навички моральної поведінки;

- формувати вміння розуміти себе та інших людей;

- вміння утвердити в соціумі своє власне «Я»;

- формувати соціальну відповідальність;

- виховувати гуманістичні риси особистості: доброту, дбайливість, чуйність, правдивість, повагу до старших.

/Files/images/DSCN7302.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 469